Oudervertegenwoordiging

Oudervertegenwoordiging Scouting Limmen

Oudervertegenwoordigers vertegenwoordigen de belangen van de kinderen die lid zijn van een speltak en daarmee indirect ook de belangen van de andere ouders. Ze vergaderen mee in de Groepsraad en zijn – naast de leiding – het aanspreekpunt voor de andere ouders. 

Interesse? Meld dit bij de speltakleiding of via info@scoutinglimmen.nl

Een oudervertegenwoordiger…

 • heeft een adviserende rol in de Groepsraad, die ongeveer eens in de zes weken wordt gehouden
 • vertegenwoordigt ouders en jeugdleden van een speltak/leeftijdsgroep 
 • geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het groepsbestuur 
 • communiceert met de speltakleiding om ouderparticipatie bij activiteiten of evenementen te vergroten 
 • denkt mee met leiding/bestuur in het belang van de jeugdleden en/of hun ouders

Waarvoor kan een ouder bij een oudervertegenwoordiger terecht? 

 • aandragen van ideeën en suggesties van ouders naar leidingteam/bestuur 
 • bespreekbaar maken van andere zaken die speltakleiding/bestuur aangaan

Waarvoor kan een ouder niet bij de oudervertegenwoordiger terecht? 

 • individuele problemen van een kind en/of gezin 
 • vertrouwelijke zaken (hiervoor is het bestuur/groepsbegeleiding/vertrouwenspersoon)

Uitgangspunten voor oudervertegenwoordigers

 • elke leeftijdsgroep heeft in principe één oudervertegenwoordiger 
 • een oudervertegenwoordiger heeft een kind bij een van de speltakken in de leeftijdsgroep die hij/zij vertegenwoordigt 
 • een oudervertegenwoordiger kan maar één leeftijdsgroep tegelijk vertegenwoordigen 
 • een oudervertegenwoordiger kan geen lid van een leidingteam of bestuur zijn 
 • een oudervertegenwoordiger schuift niet automatisch door naar een volgende leeftijdsgroep als het kind overvliegt 
 • elk nieuw scoutingseizoen worden er nieuwe ouders benoemd; dit kunnen dezelfde, maar ook andere ouders zijn dan het seizoen ervoor. 

Leeftijdsgroepen Oudervertegenwoordiging

· Bevers (5-7 jaar)
· Welpen (7-11 jaar)
· Scouts (11-15 jaar)
· Explorers (15-18 jaar)

De oudervertegenwoordiging is per e-mail te bereiken via ouders@scoutinglimmen.nl.

NB: Waar in deze omschrijving ouder(s) staat, kan ook verzorger(s) gelezen worden.