Leden-info

Hieronder vindt u informatie die weliswaar belangrijk kunnen zijn voor leden. Deze pagina zal regelmatig aangevuld worden!

Organisatie Scouting Limmen

Dagelijks bestuur

1. Voorzitter
2. Penningmeester
3. Secretaris
4. Groepsbegeleider
5. Leden
(Rob Dekker)
(Jolanda Seignette)
(Linda Baltus)
(Mariska Glorie)
(Lenneke Winder/Harry Dirkson)
Groepsraad
1. Dagelijks bestuur
2. Beheerder blokhut (Trudy Hoogeboom)
3. Leiding (1 per speltak)
4. Roverscouts
5. Ouders (1 vertegenwoordiger per leeftijdsgroep)

Stemmenaantal
Geldige besluiten in de groepsraad kunnen genomen worden bij meerderheid van stemmen (volgens het principe: de helft + 1). Dit betekent dat er minimaal 10 stemmen aanwezig moeten zijn in de vergadering om geldige besluiten te kunnen nemen. Het is daarbij niet toegestaan iemand te machtigen.

Staken van de stemmen
Wanneer bij een even stemmenaantal de stemmen staken (evenveel voor als tegen), dan heeft de voorzitter de beslissende stem.

Speltakken (8)
· Bevers, Meisjeswelpen, Kleine Welpen, Grote Welpen, Scoutsmeiden, Scoutsjongens, Explorermeiden en Explorerjongens

Leeftijdsgroepen Oudervertegenwoordiging (4)
De oudervertegenwoordiging is per email te bereiken door alle ouders/vertegenwoordigers via: ouders@scoutinglimmen.nl

· Bevers
· Welpen
· Scouts
· Explorers
(Judith Terluin, Lenneke Winder)
(Martijn Groot, Eric Brasser)
(vacant)
(Marc Noordermeer, Mariska Gaarthuis)

Beknopte taakomschrijving dagelijks bestuur
1. Voorzitter
· Uitschrijven en voorzitten van groepsraad- , bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, onderhouden externe contacten, e.d.

2. Penningmeester
· Beheer financiën, beheer rekeningen, inning contributies, in- en uitschrijven van leden, afdracht aan Scouting Nederland, opstellen jaarrekening, inning subsidies en sponsorgelden, e.d.

3. Secretaris
· Beheer documenten, afhandelen van binnengekomen post en mail, beheer van de website www.scoutinglimmen.nl, e.d.

4. Groepsbegeleider
· Bieden van ondersteuning aan leiding speltakken. Denk aan: programma’s, pedagogische/didactische begeleiding, bemiddelen bij problemen, e.d.
· Kwalificaties van de leiding beoordelen en toekennen

Organogram

De Leiding

De leiding van Scouting Limmen is getoetst op hun kwaliteiten en vaardigheden. Hierna kunnen zij zich door middel van trainingen verder ontwikkelen om zo de meest optimale begeleiding te blijven geven.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt mailen naar info@scoutinglimmen.nl

Blouse

Bij Scouting Limmen hanteren wij de onderstaande artikelen (klik op de naam voor een link naar de Scoutshop):
Informeer bij de leiding van de groep voordat u artikelen besteld.
Das: Schotse das in de kleur Balmoral (Artikelnummer 01200)
Dasring: Gevlochten dasring met logo (Artikelnummer 050000)

Bevers: Scoutfit Beverblouse Rood
Welpen: Scoutfit Welpenblouse Groen
Scouts: Scoutfit Scoutsblouse Beige
Explorers en ouder: Scoutfit Explorer- en Roverscoutsblouse Brique