Leden-info

Hieronder vindt u informatie die weliswaar belangrijk kunnen zijn voor leden. Deze pagina zal regelmatig aangevuld worden!

Organisatie Scouting Limmen

Dagelijks bestuur

1. Voorzitter
2. Penningmeester
3. Secretaris
4. Groepsbegeleider
5. Leden
(Rob Dekker)
(Martijn Groot)
(Linda Baltus)
(Rob Dekker/Bernard Edelenbos)
(Lenneke Winder/Harry Dirkson)
Groepsraad
1. Dagelijks bestuur
2. Beheerder blokhut (Trudy Hoogeboom)
3. Leiding (1 per speltak)
4. Roverscouts
5. Ouders (1 vertegenwoordiger per leeftijdsgroep)

Stemmenaantal
Geldige besluiten in de groepsraad kunnen genomen worden bij meerderheid van stemmen (volgens het principe: de helft + 1). Dit betekent dat er minimaal 10 stemmen aanwezig moeten zijn in de vergadering om geldige besluiten te kunnen nemen. Het is daarbij niet toegestaan iemand te machtigen.

Staken van de stemmen
Wanneer bij een even stemmenaantal de stemmen staken (evenveel voor als tegen), dan heeft de voorzitter de beslissende stem.

Speltakken (8)
· Bevers, Meisjeswelpen, Kleine Welpen, Grote Welpen, Scoutsmeiden, Scoutsjongens, Explorermeiden en Explorerjongens

Leeftijdsgroepen Oudervertegenwoordiging (4)
De oudervertegenwoordiging is per email te bereiken door alle ouders/vertegenwoordigers via: ouders@scoutinglimmen.nl

· Bevers
· Welpen
· Scouts
· Explorers
(Judith Terluin, Lenneke Winder)
(Martijn Groot, Eric Brasser)
(vacant)
(Marc Noordermeer, Mariska Gaarthuis)

Beknopte taakomschrijving dagelijks bestuur
1. Voorzitter
· Uitschrijven en voorzitten van groepsraad- , bestuurs- en algemene ledenvergaderingen, onderhouden externe contacten, e.d.

2. Penningmeester
· Beheer financiën, beheer rekeningen, inning contributies, in- en uitschrijven van leden, afdracht aan Scouting Nederland, opstellen jaarrekening, inning subsidies en sponsorgelden, e.d.

3. Secretaris
· Beheer documenten, afhandelen van binnengekomen post en mail, beheer van de website www.scoutinglimmen.nl, e.d.

4. Groepsbegeleider
· Bieden van ondersteuning aan leiding speltakken. Denk aan: programma’s, pedagogische/didactische begeleiding, bemiddelen bij problemen, e.d.
· Kwalificaties van de leiding beoordelen en toekennen

Organogram

De Leiding

De leiding van Scouting Limmen is getoetst op hun kwaliteiten en vaardigheden. Hierna kunnen zij zich door middel van trainingen verder ontwikkelen om zo de meest optimale begeleiding te blijven geven.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt mailen naar info@scoutinglimmen.nl

Activiteiten

DatumActiviteitOrganisatieOpmerkingen
April 2020Klus- en schoonmaakweekend op de accomodatie, jaarlijks.
4 Mei 2020Dodenherdenking. Alle leden vanaf 14 jaar lopen mee en dragen een krans.
Juni 2020Jaarmarkt 2020. Waar alle bezoekers kennis kunnen maken met Scouting Limmen en diverse activiteiten kunnen doen
Juli 2020Zomerkampen. Elke speltak sluit het jaar af met een kamp.Meer info volgt
25 Juli - 2 AugustusNationale Jamboree. Gehouden op Scoutinglandgoed ZeewoldeMeer info volgt

Zomervakantie 2020

September 2020Overvliegen
Oktober 2020JOTA (Jamboree On The Air), een wereldwijd scoutingweekend. Regionaal doen we mee aan diverse activiteitenJOTA-Team
Maart 2021Playbackshow (tweejaarlijks evenement). Elke speltak geeft een show, we maken gebruik van de Heeren van Limmen. Alle familie en ouders zijn uitgenodigd (250 bezoekers).StamBrainstormen, datum prikken
10 t/m 16 Juli 202175-jarig jubileum Scouting Limmen.AllenNadenken over activiteiten, zoals reunie, kamp, etc.

Vergaderingen

DatumActiviteitOrganisatieOpmerkingen
30 Oktober 2019, 20:30 uurGroepsraadVoorzitter en SecretarisLeiding van speltakken en oudervertegenwoordiging
18 December 2019, 20:30 uurGroepsraadVoorzitter en SecretarisLeiding van speltakken en oudervertegenwoordiging
12 Februari 2020, 20:30 uurGroepsraadVoorzitter en SecretarisLeiding van speltakken en oudervertegenwoordiging
4 Maart 2020, 20:00 uurBestuursvergaderingVoorzitter en SecretarisDagelijks bestuur van Vereniging en Stichting
25 Maart 2020, 20:30 uurAlgemene LedenvergaderingVoltallig bestuurAlle leden en wettelijk vertegenwoordigers ontvangen een uitnodiging
13 Mei 2020, 20:30 uurGroepsraadVoorzitter en SecretarisLeiding van speltakken en oudervertegenwoordiging
3 Juni 2020, 20:00 uurBestuursvergaderingVoorzitter en SecretarisDagelijks bestuur van Vereniging en Stichting
17 Juni 2020, 20:30 uurGroepsraadVoorzitter en SecretarisLeiding van speltakken en oudervertegenwoordiging

Zomervakantie 2020

Blouse