Onze Vrijwilligers

 

 

 

De leiding van Scouting Limmen is getoetst op hun kwaliteiten en vaardigheden. Hierna kunnen zij zich door middel van trainingen verder ontwikkelen om zo de meest optimale begeleiding te blijven geven.

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met ongewenst gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen de organisatie een veilige omgeving voor kinderen te bieden.

 

Heeft u vragen over bovenstaande dan kunt mailen naar info@scoutinglimmen.nl

 

08-11-2014