Preventief beleid Scouting Limmen

In het bijgevoegde document kun je lezen op welke manier Scouting Limmen zorgdraagt voor een zo veilig en prettig mogelijke omgeving voor alle leden. een duidelijk aanname- en begeleidingsbeleid van vrijwilligers, de verplichtingen tot het overleggen van een VOG, de gedragscode en het huishoudelijke regelement en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon moet hier allemaal aan bijdragen.